Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 8a/2017 z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. realizacji i
rozliczenia projektu pn.: "Poprawa jakości kształcenia
ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec,
Krempna, Nowy Żmigród i Osiek ...
05.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 112/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej.
26.06.2018 więcej
Zarządzenie Nr 111/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w
Urzędzie Miasta w Jaśle
26.06.2018 więcej
Zarządzenie Nr 110/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania
złożonych ofert na realizację zadań własnych gminy z zakresu
pomocy społecznej, które może być dofinansowane w formie
dotacji z budżetu miasta Jasła w 2018 r.
28.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 109/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum
Regionalnego w Jaśle.
28.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 108/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
28.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 107/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne
stanowisko urzędnicze Referenta ds. rejestracji stanu cywilnego
w Urzędzie Miasta w Jaśle.
28.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 106/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne
stanowisko urzędnicze Referenta ds. sanitarnych i utrzymania
dróg w Urzędzie Miasta w Jaśle
28.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 105/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne
stanowisko urzędnicze Informatyka w Urzędzie Miasta w Jaśle
28.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 104/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 7/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. w
sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego, Kodeksu Etyki
Audytora Wewnętrznego i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w
Urzędzie Miasta w Jaśle
20.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się